Hizmetlerimiz

Su Sondajları

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık Samsun merkezli olarak tüm bölge illerde, Karadeniz Bölgesinde ve ülke çapında su sondajı çalışmaları yapmaktadır. Su sondajı, zeminin jeolojik yapısına uygun olarak havalı ya da çamur dolaşımı ile yapılan kuyu açma çalışması olarak tanımlanabilir. Kuyu açılma işlemi sonrasında açılan kuyunun hidrolojik özelliklerine uygun olarak Toprak Mühendislik ve Danışmanlık tarafından projelendirme yapılır. Bu doğrultuda özel sondaj boruları ile kuyunun kılıf borulaması yapılır.

 

Su sondajı; Yeraltının belirli bir derinliğinde yer alan suya ulaşmak ve bunu pompa ile çekmek suretiyle işlem yapılmasıdır. Yapılacak su çekim işleminde, kuyunun yıkılmaması önem arz etmektedir. Bunun için sondaj sırasında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kuyunun kalite seviyesi, kullanılan boru çapı, borunun cinsi, projenin uygunluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan su sondajı tekniklerine göre değişmektedir.

 

Sert kayalık ortamlarda kullanılan su sondajlama tekniği ile yumuşak zeminlerde kullanılan su sondajlama tekniği birbirinden mantık olarak aynı olsa da iş ve işlemler açısından çok farklıdır.

 

Su sondajlama teknikleri;

 

  • Yumuşak zeminlerde çamur sirkülasyonu kullanılarak sondajlama yapılır.
  • Kayalık ve sert ortamlarda ise hava sirkülasyonu ile sondajlama yapılır.
  • Sondajlama aşamaları;
  • Yapılan su etüdü sonrasında yeraltı suyu açısından en verimli olarak tespit edilen yerden delme işlemi yapılmalıdır.
  • Çalışmadan sonra istenilen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve borular dışarıya çıkarılarak, küçük çapta bir muhafaza borusu yardımı ile kuyu bir muhafazaya alınır.
  • Kuyu cidarı ve muhafaza borusu arasında kalan yer, yıkanan ve elenen sondaj çakılı ile doldurularak kapatılır.
  • Açılan kuyu temizlenir, basınçlı hava ve pistonlama ile kullanıma hazır hale gelir.

 

Su sondajı yaptırılmadan önce mutlaka alanında uzman ekiplere, jeolojik, jeofizik ve hidrojeolojik etüt yaptırılması gerekmektedir ki bu aşamada Toprak Mühendislik ve Danışmanlık devreye girmektedir. Yapılan etütler sayesinde, su sondajı yapılacak yer için en verimli yer/alan seçimi yapılır. Sondaj yapılır iken, yer altının çok değişken bir yapıya sahip olduğu önemli bir husustur. Gerekli etüt çalışmalarının yaptırılması, olası fazla maliyetlerden, zaman kaybından ve diğer zarardan kurtarır. Etüt yapılmadan su sondajı amacıyla kuyu açılmaya çalışılması halinde verilen emek tamamen boşuna gidebilir. Açılan kuyudan su çıkmama ihtimalinin de olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Etüt yapılmaksızın açılan kuyularda böyle bir sonuçla karşılaşılması halinde, yapılan yatırım boşa gideceği önemli husustur. Etüt çalışmaları sonucunda, açılacak olan su kuyusu mutlaka Toprak Mühendislik ve Danışmanlık tarafından hazırlanan kuyu inşa projesine göre yapılmalıdır.

 

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık, alanında uzman ve deneyimli bir su sondaj çalışmaları yapan bir mühendislik ve danışmanlık ofisidir. Bu anlamda sektöründe deneyimli olan mühendislik ve danışmanlık ofisimizle su sondaj ve kuyu açmak olan, alanında uzman bir ekiple çalışılması, olası bir kaybı önler.

 

Sondajlama yapılırken farklı jeolojik yapıdaki sondaj teknikleri uygulanabilmektedir ve maliyet açısından sadece sondaj birim fiyatı baz alınmaması gerektiği önemli konudur. Toprak Mühendislik ve Danışmanlık ile doğru mühendislik ve planlama, olası kayıplar veya sürpriz ilave maliyetlere karşı sizi korur.