Hizmetlerimiz

Geoteknik Araştırmalar

Geoteknik araştırmalar genellikle zor koşullarda yapılır. Şehirlerde sondaj yapmak, sakinler için asgari rahatsızlık veren hızlı ve kompakt bir teknoloji gerektirmektedir. Kıyılardan numune almak istediğinizde, ağır makinelerle çalışmak istemezsiniz. Örnekleme sonuçları genellikle çok güvenilir değildir ve delme çok değerli zaman alır.

 

Geoteknik araştırmalar ve diğer keşif çalışmaları konusunda oldukça deneyimli bir mühendislik kadrosuna sahip olan Toprak Mühendislik ve Danışmanlık derin temel işleri, derin kazılar, zemin araştırma ve testleri, kullanılacak inşaat malzemelerinin tasarım ve değerlendirilmesi gibi konularda deneyimli bir mühendislik ve danışmanlık ofisidir.

 

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık incelenmek istenen bölgede yapılacak yapıya uygun olarak gözlemsel aletsel ve numune alınarak arazinin yapısının araştırılması için çalışmalar yapar. Ayrıca arazide uygulanan sistemlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını saptamak içinde testler ve ölçümler yapılır.

 

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık, alanında uzman ve deneyimli geoteknik araştırmalar yapan mühendislik ve danışmanlık ofisidir. Toprak Mühendislik ve Danışmanlığın geoteknik araştırma çalışmaları altında yapmış olduğu çalışmalar ise;


Geoteknik Araştırma Çalışmaları

1- Geoteknik Saha Çalışmaları

 1. ZEMİN MEKANİĞİ
  1. i.      Sondaj
  2. ii.      Örnekleme
  3. iii.      Laboratuvar Testleri
  4. iv.      Yerinde testler

 

 1. KAYA MEKANİĞİ
  1. i.      Sondaj
  2. ii.      Karot örneği alımı

 

 1. TEMEL MÜHENDİSLİĞİ
  1. i.      Testler

 

2- SONDAJ

 1. Karotlu Sondajlar
  1. i.      Geoteknik araştırmalar, Maden, hammadde ve yapı gereçlerinin arama ve geliştirme işlerinde
 2. ROTARİ SONDAJLARI
  1. i.      Küçük çaplı
 3. DARBELİ SONDAJLAR
  1. i.      Geoteknik araştırmalar ve aramalarda
 4. AUGER SONDAJLARI

 

 

3- DENİZ İŞLERİ

 1. Batimetrik ölçümler
 2. Sondaj ve örnek alımı
 3. Zemin ve kaya mekaniği
 4. Deniz Yapılarına ilişkin Geoteknik Değerlendirme

 

4- TASARIM ve PROJE

 1. Dayanma Yapıları
  1. i.      Betonarme duvarlar, donatılı duvarlar

 

 1. Tutma Yapıları
  1. i.      Kazıklı yapılar
  2. ii.      Temeller
   1. Yayılı, tekil, sürekli, kuyu
  3. iii.      Drenaj Sistemleri
  4. iv.      Şevler

 

 

Geoteknik Uygulamalar

 • Sürekli karot
 • Toprak barajı soruşturması
 • Deprem çalışmaları
 • Geoteknik araştırmalar
 • Buzul drift keşifleri
 • Küresel ısınma çalışmaları
 • Hidro-kesir delme
 • Heyelan önleme
 • Kuyuların izlenmesi
 • Açık deniz toprak örneklemesi
 • Aşırı yük delme
 • Permafrost delme ve delme
 • Piezometre teçhizatları
 • Kuaterner stratigrafik çalışmalar
 • Demiryolu yatak incelemesi
 • Kaya karot ve delme
 • Toprak örneklemesi
 • Rahatsız örnekleme
 • Su profilleri
 • Su kuyuları
 • Buhar enjeksiyon kuyuları