Hizmetlerimiz

Zemin Etütleri

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık Samsun merkezli olarak tüm bölge illerde, Karadeniz Bölgesinde ve ülke çapında zemin etüt çalışmaları yapmaktadır. İnşaat yapılacak arazi parçasının zemin yapısının bilinmesi zorunludur. Bunun nedeni ise; zemin etüdü ile zeminin cinsi, yapısı, yük altında uğrayabileceği değişiklik ve bunun binaya vereceği etkilerin bilinmesi, bu duruma uygun temel yapısının oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla Toprak Mühendislik ve Danışmanlık zemin etüt raporları hazırlamaktadır.

Zemin Etüt Raporu: Her parsel için zemin mekaniği ve zemin emniyet gerilmelerini inceleyen, imar durum belgesi ile verilen bölge geneli ile ilgili jeolojik ve jeofizik raporları doğrultusunda, zemin cinsi ve grubunu inceleyen, mühendisler ile esaslara uygun hazırlanan rapor olarak tanımlanmaktadır.

Zemin etüdü çalışması için Toprak Mühendislik ve Danışmanlık sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgeli laboratuvarda incelenir. Sondaj, jeofizik ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak, zemin parametreleri (c, f, v.s.) , potansiyel sıvılaşma durumu, Y.A.S.S depremsellik, sıvılaşma, zemin hakim periyodu ve inşaatla ilgili önerileri içeren, yapıda kullanılacak temel sistemi ile ilgili önerileri ve temelde kullanılacak parametreleri içeren T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı formatına uygun zemin etüt raporu olarak hazırlanmaktadır.

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık bünyesinde zemin etüdü uzmanı mühendislerimiz tarafınca gerçekleştirilen zemin etütlerinde, ileride meydana gelmesi muhtemel olan tehlikelere karşı önlemlerin önceden alınması, bu sayede oluşabilecek can kaybı ve maddi hasar riskini azaltmaktır.

Sektörde deneyimli personel ile birlikte jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılan zemin etüdü çalışmaları şu şekilde gerçekleşiyor;

 

  • Zemin etüdü yapılacak arazi incelenir.
  • Arazinin jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri belirlenir.
  • Zemin sondaj çalışması yapılır.
  • Dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili özellikleri saptanır.
  • Zeminden örnek alınır.
  • Yer altı radarları ile yer altı yapıları belirlenir.

 

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık bünyesinde tamamlanan tüm bu çalışmalar sonucunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen “Bina ve Bina Türü Yapılar için Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı”na uygun olarak hazırlanmaktadır.

Hazırlanan raporlarda; arazinin yeraltı yapısı, yapılması planlanan yapının statik hesapları için gerekli zemin parametreleri olan, emniyetli taşıma gücü, yatak katsayısı, spektrum karakteristik periyodları, yeraltı su seviyesi, temel sistemi ve yapılaşma için gerekli görülen diğer önlemler yer almaktadır.