Hizmetlerimiz

Kuyu Ruhsatları

Sondaj projelerinde arazinizde gerekli çalışmayı yapabilmek, açılan kuyu üzerinde hak sahibi olabilmek ve kuyuyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda işletebilmek için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ tarafından onaylanmış, belirli bir formatta hazırlanan belgelere kuyu ruhsatı denilmektedir.

 

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık tarafından arama ve kullanma ruhsatı adı altında düzenlenen bu ruhsatlar ilgili kuyu veya kuyuların açılması ve tamamlanması işlemlerinin sorumlu bir mühendis kontrolünde yapıldığının göstergesidir. Kuyu ruhsatları, açılan kuyunun uygun proje koşullarında en iyi verim dikkate alınarak gerçekleştirildiğini göstermektedir.

 

Derinliği ve çapı her ne kadar olursa olsun, ruhsat alınmadan kuyu açmak kanunen yasaktır. Derinliği 10 metreden küçük kuyular, sığ ya da keson kuyu olarak adlandırılır ve bu kuyuları açmak ve işletmek için de artık keson kuyu ruhsatı alınmaktadır. Derinliği 10 metreden fazla olan kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmalar kaçak kuyu statüsüne girdiğinden, bu kuyular görevliler tarafından veya herhangi bir ihbar sonucunda tespit edilip para cezası ve (kuyu sondaja kapalı saha sınırları içerisinde ise) kuyunun kapatılması işlemlerine tabi tutulmaktadır.

 

Sondaj veya artezyen kuyusunun açılması işlemi Toprak Mühendislik ve Danışmanlık tarafından alınan arama belgesinden sonra başlanır. Bu belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içinde kuyuların açılması gerekmektedir. Eğer 1 yıl içinde açılamamış ise, bağlı olduğu Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurup, bu sürenin 1 yıl daha uzatılmasını talep edilebilmektedir. Uzatılan bu sürenin sonunda kuyu açılmaması halinde ise, alınan arama belgesi iptal olacağı dikkat edilmesi gereken bir husustur.