Hizmetlerimiz

Su Arama

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık tarafından yeraltındaki tabakaların elektrik özdirençleri saptanarak yapılan su arama ve su bulma çalışmaları sonucunda, zemini oluşturan birimler tespit edilerek tabakaların su bulundurma özellikleri saptanır.

 

Sondaj çalışması öncesi yeraltının jeolojik özellikleri belirlenerek gereksiz sondajın önüne geçmektedir.

 

Son yıllarda bölge ve ülke yeraltı sularının derinlere çekilmesi ile daha da önem kazanan su arama ve su bulma çalışmaları Toprak Mühendislik ve Danışmanlık tarafından uzmanlaşmış mühendis ve personellerimizle devam etmektedir.

 

En son teknoloji alet ve ekipmanla yaptığımız su arama ve su bulma çalışmaları ile boş yere yapılacak su sondajlarının önüne geçerek, gereksiz maliyetlerden kaçınmayı hedeflemektedir.

 

Su arama yapılmadan önce birçok aşamanın yapılması gerekir. Bu aşamalar hidrojeolojik etüt, zemin etüdü ve yeraltı suyu etütleri aşamalarıdır. Daha sonra su sondajı yapılmalıdır. En verimli yer seçildikten sonra kuyu tasarımına göre sondaj yapılır. Etüt yapılmadan rastgele açılan kuyudan su çıkmazsa bu sizin hem emeğinizi boşa çıkarır hem de boşa yapılan bir masraftır.

 

Derinde olan sudan en verimli şekilde yararlanmak istiyorsanız sondaj yöntemi ile bunu yapabilirsiniz. Sondaj darbeli, bileşik ve rotari olmak üzere üçe ayrılır. Kombine yöntemi en gelişmiş sondaj yöntemidir. Arazinin durumuna göre, jeolojik özelliklerine göre her iki sondaj yöntemi de kullanılabilir. Sondaj için teklif alırken ucuz olana değil, kaliteye önem vermeniz gerekir. Aksi takdirde çökmelere sebep olabilir. Hem ekonomik hem de uzun ömürlü olmalıdır.

 

Jeolojik Çalışmalar

Kaya Birimlerini Tanımlama ve Ayırt etme

 1. Litoloji (Kum, Kil, Kaya v.b.)
 2. Katman Eğimi, Yönü, Katman Kalınlığı
 3. Sertlik ve Dayanımlılık
 4. Kırık ve Çatlaklar
 5. Kaya Birimlerinin Diğer Birimlerle Konumu

 

Hidrojeolojik Çalışmalar

Kaya Birimlerinin Hidrojeolojik Özelikleri

 

 1. Gözeneklilik
 2. Geçirimlilik
 3. İletkenlik

 

Jeofizik Çalışmalar

Çalışma Alanında Değişik Noktalarda;

 1. Arazinin Yapısına Göre yerinde Açılım Derinliğinin Saptanması
 2. Kuyu Yeri, Kuyu Tipi, Verimi ve Teçhizinin Belirlenmesi
 3. Proje Maliyeti Belirlemeye Yönelik Fizibilite Çalışmaları

 

Ofis Çalışmaları ve Yorumlama

 1. Jeofizik Verilerin Bilgisayar Programı ile Değerlendirilmesi
 2. Rapor Yazımı